فرشته طائرپور، مهدی کرم پور، اکبر نبوی و جعفر صانعی مقدم هیأت امنای انجمن سینمای جوانان ایران شدند.به گزارش سينما خبر؛ دکتر "حجت الله ایوبی"معاون وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی و رئیس سازمان سینمایی اعضای هیأت امنای انجمن سینمای جوانان ایران را منصوب کرد.

طبق اعلام روابط عمومی سازمان سینمایی،دکترایوبی به استناد ماده 8 اساسنامه انجمن سینمای جوانان ایران،"فرشته طائرپور"،"مهدی کرم پور"،"اکبر نبوی"و "جعفر صانعی مقدم" را به عنوان اعضای جدید هیأت امنای انجمن سینمای جوانان ایران منصوب کرده است.

به تازگی حبیب ایل‌بیگی به عنوان مدیر عامل انجمن سینمای جوان معرفی شده است.