محمود گودرزي به عنوان چهارمين وزير ورزش و جوانان توانست از مجلس رأي اعتماد بگيرد.


نمايندگان با199 راي موافق،‌44 راي مخالف و 24 راي ممتنع از مجموع 267 نماينده حاضر به محمود گودرزي براي تصدي به وزارت ورزش و جوانان راي اعتماد دادند.

در جلسه علني صبح امروز حسن روحاني رييس جمهور در سخناني از چهارمين وزير پيشنهادي ورزش و جوانان دفاع کرد و پس از آن فتح‌الله حسيني،‌قسيم عثماني، سيدمهدي موسوي‌نژاد و حسين گروسي به عنوان موافق و همچنين علي ايرانپور و کريمي قدوسي به عنوان مخالف وزير پيشنهادي ورزش و جوانان سخنراني کردند.

محمود گودرزي نيز از برنامه‌هاي خود براي تصدي وزارت ورزش و جوانان در جلسه علني امروز دفاع کرد. نهايتا نمايندگان به چهارمين وزير پيشنهادي دولت يازدهم براي وزارتخانه ورزش و جوانان راي اعتماد دادند و بعد از گذشت سه ماه از آغاز دولت تکليف کرسي وزارت ورزش و جوانان را در دولت مشخص کردند.

پيش از اين مسعود سلطاني‌فر، سيدرضا صالحي اميري‌ و نصرالله سجادي به عنوان وزراي پيشنهادي ورزش و جوانان موفق به کسب راي اعتماد از مجلس نشده بودند.