نام علمی:Pseudoplatystoma tigrinum

نام عمومی: Tiger Shovelnose Catfish ( گربه ماهی پهن بینی ببری / دماغ بیلچه ای ببری )

خانواده: Pimelodidaeزیستگاه اصلی: آمریکای جنوبی / حوزه رودخانه های آمازون و ارینوکو

حداکثر اندازه: 130 سانتیمتر

حداکثر وزن: 17 کیلوگرم

رفتار: هر چیزی را به شرط آنکه آنقدر بزرگ نباشد و بتواند در منوی غذایی اش قرار بگیرد، می خورد.

تشخیص جنسیت: ماده ها بدنی تو پرتر و سنگین تر دارند.

غذاها: ماهی ها ، سخت پوستان و تقریبا" هر چیزی که اولا" به اندازه ای باشد که بتواند بخورد و ثانیا" به نظرش خوشمزه بیاید، خواهد خورد.

دکور تانک: از صخره ها یا چوب های بزرگ برای مخفی شدنش استفاده کنید.

درجه حرارت: 22 تا 26 درجه سانتیگراد

اسیدیته آب: 6.2 تا 7.2 ph

سختی آب: 20 dh
منبع : رازبقا