نام علمی:Parotocinclus jumbo

اسامی عمومی:Goby Pleco - Pitbull Pleco ( پلیکوی گابی )

خانواده:Loricariidaeزیستگاه اصلی: آمریکای جنوبی ؛ برزیل

حداکثر اندازه: 2.3 اینچ / 6 سانتیمتر

تشخیص جنسیت: گابی نر ، باله های شکمی کشیده تری دارد که تا باله مقعدی اش امتداد پیدا کرده است.

رفتار: صلح جوست . هم تانکی خوبی محسوب می شود اما با ماهیان بزرگتر نگهداری اش نکنید چرا که ممکن است خورده شود. باید این ماهی را بصورت گروهی نگهدارید.

تغذیه: به طور کلی گیاهخوار است. برای جدا کردن مواد آلی از شنها آنها را با لبهایش ، به شکل توپ در می آورد. از سبزیجات یا غذاهای آماده آکواریومی مثل قرص های غذایی استقبال می کند. گاهی از پروتئین حیوانی مثل کرم خونی هم تغذیه می کند اما نباید جزو رژیم اصلی غذایی اش باشد.

دکور تانک: از بستر شنی استفاده کنید چرا که علاقمند است خود را به هنگام احساس خطر زیر آن مخفی کند. استفاده از دکور چوبی برایش بهترین گزینه است. به گیاهان هم آزاری نمی رساند پس می توانید در تانک این ماهی از گیاهان تزیینی هم استفاده کنید.

درجه حرارت: 69 تا 79 درجه فارنهایت / 21 تا 26 درجه سانتیگراد

اسیدیته آب: 6.5 تا 7.5 PH
منبع : رازبقا