سازگاری و همزیستی یا Compatibility یکی از مهم ترین ویژگی های نگهداری جانوران در اسارت است .
در آکواریوم ، شاید پس از فاکتور های آب ، مهم ترین عامل در حفظ سلامت و بقا و تجدید نسل ماهیان همین سازگاری باشد . ماهیان نا سازگار می توانند همدیگر را بخورند یا مجروح کنند . اگر هم تا این حد ناسازگار نباشند ، با مزاحمت هایی که برای یکدیگر ایجاد می کنند باعث ایجاد تنش ( استرس ) شده و بروز رنگها و رفتار ها و تولید مثل یکدیگر را مختل می کنند . رقابت این ماهیان با یکدیگر و بروز استرس ها دست به دست هم می دهند تا شانس بیمار شدن ماهی را فزایش دهند .
دکترFoster و دکتر Smith که چهره های شناخته شده ای در تجارت آکوآریومی جهانی هستند اقدام به ساخت جدول بسیار زیبایی در مورد سازگاری ماهیان آبزی دان دریایی کرده اند .


این جدول از یک ستون افقی و یک ستون عمودی درست شده است که در هر ستون نام ماهیانی نوشته گشته . امتداد نام هر ماهی ، امتداد نام ماهی دیگری را قطع می کند و در محل تقاطع یکی از حروف Y ( به معنی سازگار ) ، N ( به معنی ناسازگار ) و C ( به معنی نگهداری با رعایت نکات ایمنی و توجه خاص ) ظاهر می شود .
مثلا از این جدول می فهمید که ماهی دم شمشیری ( سورد تیل ) را نمی توان با گلدفیش های زینتی ( احتمالا کله شیری و مرواریدی و ... ) نگهداری کرد و نگهداری ماهی دی*** نیز با سیکلید های دریاچه مالاوی مانند اوراتوس کار عاقلانه ای نیست .
منظور از کلمه Brackish fish هم در 3 ردیف مانده به آخر در ستون عمودی ، ماهیانی مثل اسکات و منوداکتیلوس ( آنجل مونو ) و تارگت فیش و ... می باشد .
یاد آوری می شود که سازگاری بین گونه ها یک امر ثابت نیست و مثلا در فصل جفت گیری بسیاری از گونه ها شرور تر از پیش می شوند .

نام ماهیان به ترتیب جدول از بالا به پایین یا از چپ به راست :
Malawian Cichlids
Tanganyikan Cichlids
Misc. African Cichlids
New World Cichlids
Angelfish
Barbs
Bettas
Cory Cats
Danios / Minnows
Discus
Fancy Goldfish
Gouramis
Guppies
Hatchets
Killifish
Larger Catfish
Loaches
Mollies
Platies
Plecos
Rainbowfish
Rasboras
Sharks
Suckermouth Catfish
Swordtails
Tetras
Misc. Fish
Invertebrates
Brackish Fish
Pond Fish
Freshwater plants