Vitamin A
تاثیر: رشد سلولی

نشانه کمبود : رشد کم – تغییر شکل باله ها و ستون فقرات

منبع : جگر – اسفناج – هویج

Vitamin B1 (thiamin)
تاثیر: جداسازی کربوهیدرانها - تاثیر در رشد و باروری

نشانه کمبود : ترسو شدن – رشد کم – بی اشتهایی

منبع : فلفل قرمز – هویج – اسفناج

Vitamin B2 (riboflavin)
تاثیر: کنترل آنزیم ها و پروتئین ها

نشانه کمبود : رشد کم – بی اشتهایی – تار شدن چشم ها

منبع : فلفل قرمز – هویج – اسفناج

Vitamin B3 (Nicotin acid)
تاثیر: جداسازی پروتئین از غذا

نشانه کمبود : ضعیف شدن – حرکات غیرارادی - تومور

منبع : جگر – اسفناج – فلفل قرمز

Vitamin B5 (Pantothene acid)
تاثیر: تولید هورمون – متابولیسم

نشانه کمبود : ضعیف شدن – چسبیدگی آبشش ها

منبع : جگر – فلفل قرمز

Vitamin B6 (Pyridomin) and B12 (Cyanocobalamin)
تاثیر: سوخت وساز پروتئین ها و آنزیم ها

نشانه کمبود : افزایش تنفس – از دست دادن اشتها – رشد کم – ترسو شدن

منبع : جگر- فلفل قرمز

Vitamin C (Ascorbic acid)
تاثیر: درمان زخم – تاثیر بر گوارش

نشانه کمبود : زخم و تغییر شکل پوستی و کبدی و ماهیچه ای

منبع : فلفل قرمز – اسفناج

Vitamin D3
تاثیر: استخوان سازی

نشانه کمبود : پوکی و از بین رفتن استخوان ها

منبع : ماهی خوراکی – جگر ماهی

Vitamin E
تاثیر: باروری – رشد اندام تناسلی

نشانه کمبود : ناباروری

منبع : حبوبات – تخم مرغ

Vitamin K
تاثیر: ساخت خون – لخته سازی خون

نشانه کمبود : مرگ در اثر زخم ها

منبع : کاهو – اسفناج

Vitamin M (folic acid)
تاثیر: خون سازی- سوخت و ساز

نشانه کمبود : تجمع رنگ دانه های پوستی و سیاه شدن

منبع : جگر گوسفند و مرغ

Choline
تاثیر: رشد – رنگ
نشانه کمبود : بزرگ شدن کلیه ها و جگر