طبیعتا ماهی نیز مانند هر موجود دیگری برای بقا نیازمند به تغذیه است.با توجه به اینکه حدود 50 درصد هزینه پروش یک ماهی را هزینه تغذیه آن در بر میگیرد و این رقم در مورد ماهیبازانی که مدت طولانی از یک ماهی نگهداری کرده و آن را برا ی فروش یا عرضه نگه نداشته اند این رقم خیلی بیشتر شده و در بعضی گونه ها به چندین برابر قیمت خرید ماهی میرسد.لذا با اعمال تغذیه درست که با درک صحیح از نیازمندیهای غذایی ماهی و تنظیم یک جیره متعادل و متناسب با آن نیازها امکانپذیر است ، سبب افزایش رشد و کاهش هزینه نگهداری و پرورش خواهد شد.طبعا از لوازم موفقیت هر ماهیداری ،داشتن اطلاعات اولیه از تغذیه ماهی و نیازمندیهای غذایی آن و استفاده ار تجارب افراد باتجربه و اساتید آن فن است.علم به نحوه تغذیه و غذای مورد علاقه ماهی در مراحل مختلف رشد سبب موفقیت درقسمت مهمی از امر پرورش و تکثیر ماهیان زینتی خواد بود.
اجزائ تشکیل دهنده مواد غذایی :
مواد غذایی مورد مصرف بطور کلی شامل سه قسمت عمده هستند :آب ، مواد معدنی و مواد آلی .
غذا ماده ای است که حیوان پس از خوردن و هضم و جذب آن در بدنش بتواند احتیاجات حفظ و بقا و رشد و نمو و رسیدگی اندامهای تناسلیش را تامین کند.مواد مغذی آن قسمت از مواد غذایی است که در متابولیسم بدن شرکت میکند و به شش دسته تقسیم میشود.
1 – پروتئینها
غذاهای با ریشه جانوری بین 20 تا 80 درصد و غذاهای با ریشه گیاهی تا سقف تقریبی 40 درصد پروتئین دارند
2 – کربوهیدراتها
کربو هیدراتها یا قندها در گیاهان و فیتو پلانگتونها ساخته شده .سلولز حدود 50 درصد کربن موجود در سبزیجات را تشکیل داده و در تغذیه مهم است و نقش عمده در تحریک حرکات روده و عمل دفع مدفوع از روده را دارد.مصرف بیشتر از حد غذاهای فیبردار سبب عبور سریعتر غذا از روده و کاهش قابلیت جذب مواد غذایی میشود.راندمان تامین انرژی از کربوهیدراتها در ماهیان مختلف بسته به نوع گونه و عادت غذایی و توانایی ماهی در متابولیسم آن دارد.
3 – چربیها
چربی منبع انرژی در بدن ماهی است
4 – مواد معدنی
مواد معدنی حدود 5 تا 25 درصد مواد غذایی را تشکیل میدهند و شامل کلسیم و فسفر و آهن و ... هستند
5 – ویتامینها
فعالیتهای متابولیکی و تبادل مواد در سلول را تنظیم میکنند و کمبودشان سبب از هم گسیختگی تبادل مواد در ماهی ، بیماری ، توقف رشد ،نزول باروری یا قابلیت باردار شدن خواهد شد.
6 – آب
آب بسته به نوع ماده غذایی حدود 5 تا 90 درصد آنرا تشکیل میدهد.
هر یک از عناصر فوق بطور نامتعادل و بدون شناخت از عادات غذایی حیوان مصرف شود،علاوه بر افزایش هزینه ، سبب اختلالات تغذیه ای و سوء تغذیه ای گردیده و نهایتا سبب تلف شدن حیوان میگردد.
البته به شش دسته فوق در بیشتر موارد دسته دیگری از مواد به نام افزودنیها را نیز اضافه میکنند که اهداف خاصی را به دنبال دارد مانند رنگدانه برای رنگ گرفتن ماهی ،مواد جاذب برای جلب توجه و علاقه ماهی به تغذیه یا موارد دیگر.
منبع:اکواپرشیا