نام عمومي آن آنجل است يكي از اولين و مشهورترين اعضاي دنياي جديد خانواده سيلكيده ها است كه به امريكا وارد شدند درحقيقت 2 گونه از آنجلها و جود دارد:p. scalare & p
altum آنجلها نسبتا تخت بوده و يا ماهيان از پهلو فشرده شده اي هستند كه اندازه بدن آنها تقريبا به 3 اينچ مي رسد. آنها داراي باله هاي پشتي و مخرجي فوق العاده بلندي مي باشند.
يك ماهي آنجل كه به خوبي رشد كرده باشد مي تواند به طول 5 اينچ و ارتفاع 10 – 9 اينچ برسد. جهشي به نام veiltail وجود دارد كه 4 3 اينچ به طول و عرض ها اضافه مي كند. ماهي آنجل اصلي نقره اي همراه با خطهاي مشكي است.
• زيستگاه:
ماهي هاي نسبتا زيادي در امتداد و طول رودخانه آمازون وجود دارند كه مورد علاقه دوستداران ماهيان مناطق گرمسيري بوده است.
آناه به ندرت صادر مي شود به اين علت كه در آنجا گونه هايي وجود دارند كه ارزش معقولي را دارا هستند.
• مراقبت:
محيط طبيعي آنها آبهاي سبك و اسيدي رودخانه آمازون است. آنها مي توانند در PH بين 2/7 5/6 زندگي نمايند اما جهت تكثير آنها به آب باPH 6/8 5/6 (كمي اسيدي) نيازمندند. دماي مورد علاقه شان F 85 70 و بهترين دماي ممكن F80 76 است.
• تغذيه:
آنجلها تقريبا نسبت به هر غذايي علاقه نشان مي دهد. اگر در فكر تكثير آنها هستيد يك ر?يم متنوع و غذاي زنده و غذاهاي منجمد شده را استفاده كنيد. آرتيما كرمهاي سفيد كرمهاي سياه توبي فكس دافني بچه گوپي و ... از غذاهاي ديگر مورد علاقه شان است. نوزادان به آساني مي توانند آرتمياي تازه هيچ شده را ببلعند و يا هر غذاي به خوبي خرد شده مي تواند بادهان آنها متناسب باشد.
دوستان آنجلها: زنده زاها تتراها رازبوراها گورامي ها Rainbow Cry cots Plecos و مردارخوارهاي صلح جو
ن?ادهاي مختلف ماهي آنجل:
1- Gold pearl
گونه Pterophyllum Scalare: اندازه: cm12 تغذيه: همه چيز خوار سرشت: صلح جو
آنجل Gold Pearl نيازمند مخزن به خوبي با گياه پوشيده شده با حداقل 30 گالن آب مي باشند كه آب آن سبك و اندكي اسيدي باشد. سنگ و چوبهاي در آب مانده مي تواند به آب آكواريوم اضافه گردد. اما جايي را براي شناي آزاد آنها در نظر بگيريد.
2 آنجل آب شيرين(fresh water)
گونه p. salare اندازه cm 13 تغذيه: گوشتخوار سرشت صلح جو اين گونه به آساني تخم ريزي مي كند و مراقبت والديني از فرزندان را بسيار عالي نمايش مي دهد. مخزن عميقي براي آنها نيازمند است تا كاملا بزرگ شوند. زيستگاه: رودخانه آمازون و رودخانه هاي افريقا
3 آنجل Altum
گونه P. altum تغذيه: گوشتخوار سرشت: صلح جو
تركيب مشخص كننده اين گونه شكاف در شكل پيشاني در بالاي پوزه است.
باله هاي پشتي و مخرجي بلندند و بالغين داراي فيلامنت هاي بلندي مي باشند. شكل اين گونه آن را قادر مي شازد در لابه لاي ساقه هاي هي به خوبي شنا كند درحالي كه رنگش آنرا در ميان گياهان و درزمان استراحت ره خوبي پنهان مي كند. اين آنجل به ندرت وارد كشور ها مي گردد و توسط استخرهاي پرورشي توليد نمي شود.
زيستگاه: بسترهاي حاوي ني سيستم رودخانه Orinoco ونزوئلا
4 آنجل سياه (black angel fish)
گونه p. scalare انداره: cm 10 تغذيه: همه چيزخوار سرشت: صلح جو
اين آنجل يك رگه آنجل است كه داراي طرج مرمري سياه سفيد و زرد مي باشد.
باله ها نازك و بلند هماره با يك بافت ظريف و به طور طبيعي به سمت عقب بدن گسترش مي يابد.
اين ماهيها آبي به خوبي با گياه پوشيده شده و سبك و كمي اسيدي را دوست دارند كه با سنگ و چوبهاي مانده در آب پوشيده شده باشد. بهتراست كه جفت گيري در تانكهاي گروهي انجام گيرد.
5 آنجل مخطط ( مرمرنما) (Marbled)
گونه p. scalare اندازه cm 11 تغذيه: همه چيزخوار سرشت: صلح جو
توضيحات بسيار شبيه آنجل سياه است.
6 آنجل روح صورتي (Pink ghost)
گونه p. scalare اندازه cm 11 تغذيه: همه چيزخوار سرشت: صلح جو
توضيحات شبيه Gold pearl است.
7 آنجل پلاتيني (Platinum)
گونه p. scalare اندازه:cm 10 تغذيه: همه چيز خوار سرشت: صلح جو

تکثیر آنجل:

من زماني شروع به تكثير ماهي آنجل كردم كه تعدادي از آنها را در مخازن گروهي نگهداري مينمودم و فكر كردم كه تكثير اين ماهي ميتواند به نوعي براي من سرگرمي باشد.
براي تمامي نوزادان مخزن كافي در نظر گرفتم و در حال حاضر بيش از 20 مخزن 80- 50 گالني دارم. بهترين كار براي انتخاب يك جفت خوب آن است كه حداقل 6 عدد آنجل با كيفيت بسيار خوب كه هنوز به مرحلة بلوغ نرسيدهاند (juvenile) را از مغازههاي آكواريمي معروف و يا آنهايي كه از تكثيركنندگان خريداري كردهايم در يك مخزن كه فقط خودشان حضور دارند, با فضاي بزرگ و تعويض آب حداقل 1 بار در هفته همراه با غذاي متنوع قرار دهيم. در حدود 9 ماه آنها به سن بلوغ خواهند رسيد و جفتگيري كرده و هر جفت را در يك مخزن جداگانه قرار ميدهيم.
تكثير اين ماهيها تا حدي آسان بوده و آنها فقط نياز دارند كه سالم باشند و آب تميزي داشته و غذاي خوبي مصرف نمايند.
تمامي مخازن تكثير من شامل ***** اسفنجي, بخاري, لولة PVC جهت تخمگذاري و كف مخزن فاقد شن باشد. حداكثر حجم مخازن تكثيرمن 20 گالن است.
آنجلها به PH در حدود 7 جهت تكثير نياز دارند (PH مخازن من 8 است) آنها به درجه حرارت حدود 80 درجه فارنهايت نيازمندند. تغذية آنها با مخلوط دل گوساله + كرمسفيد + آرتمياي منجمد + غذاي ورقهاي انجام ميگردد.
اولين تخمگذاري با تعداد بسيار زياد صورت ميگيرد و پس از هچ تعداد چند صد نوزاد كه به فضاي زيادي جهت رشد نياز دارند, خواهيد داشت. قاعده كار بر اين است كه 32 بچه آنجل در هر گالن نگهداري گردد. در اولين باري كه والدين اقدام به تخمريزي ميكنند, آنها هر 107 روز و براي مدت چندين ماه تخمريزي مينمايند كه در آخر شما تعداد بسيار زيادي نوزاد آنجل خواهيد داشت.
بسياري از والدين تخمهاي خود را ميخورند و من براي اين گونه ماهيان, جدا كردن تخمها را از والدين تو كه نام عمومي آن آنجل است يكي از اولين و مشهورترين اعضاي دنياي جديد خانواده سيلكيده ها است كه به امريكا وارد شدند درحقيقت 2 گونه از آنجلها و جود دارد:p. scalare & p
altum آنجلها نسبتا تخت بوده و يا ماهيان از پهلو فشرده شده اي هستند كه اندازه بدن آنها تقريبا به 3 اينچ مي رسد. آنها داراي باله هاي پشتي و مخرجي فوق العاده بلندي مي باشند.
يك ماهي آنجل كه به خوبي رشد كرده باشد مي تواند به طول 5 اينچ و ارتفاع 10 – 9 اينچ برسد. جهشي به نام veiltail وجود دارد كه 4 3 اينچ به طول و عرض ها اضافه مي كند. ماهي آنجل اصلي نقره اي همراه با خطهاي مشكي است.
• زيستگاه:
ماهي هاي نسبتا زيادي در امتداد و طول رودخانه آمازون وجود دارند كه مورد علاقه دوستداران ماهيان مناطق گرمسيري بوده است.
آناه به ندرت صادر مي شود به اين علت كه در آنجا گونه هايي وجود دارند كه ارزش معقولي را دارا هستند.
• مراقبت:
محيط طبيعي آنها آبهاي سبك و اسيدي رودخانه آمازون است. آنها مي توانند در PH بين 2/7 5/6 زندگي نمايند اما جهت تكثير آنها به آب باPH 6/8 5/6 (كمي اسيدي) نيازمندند. دماي مورد علاقه شان F 85 70 و بهترين دماي ممكن F80 76 است.
• تغذيه:
آنجلها تقريبا نسبت به هر غذايي علاقه نشان مي دهد. اگر در فكر تكثير آنها هستيد يك ر?يم متنوع و غذاي زنده و غذاهاي منجمد شده را استفاده كنيد. آرتيما كرمهاي سفيد كرمهاي سياه توبي فكس دافني بچه گوپي و ... از غذاهاي ديگر مورد علاقه شان است. نوزادان به آساني مي توانند آرتمياي تازه هيچ شده را ببلعند و يا هر غذاي به خوبي خرد شده مي تواند بادهان آنها متناسب باشد.
دوستان آنجلها: زنده زاها تتراها رازبوراها گورامي ها Rainbow Cry cots Plecos و مردارخوارهاي صلح جو
ن?ادهاي مختلف ماهي آنجل:
1- Gold pearl
گونه Pterophyllum Scalare: اندازه: cm12 تغذيه: همه چيز خوار سرشت: صلح جو
آنجل Gold Pearl نيازمند مخزن به خوبي با گياه پوشيده شده با حداقل 30 گالن آب مي باشند كه آب آن سبك و اندكي اسيدي باشد. سنگ و چوبهاي در آب مانده مي تواند به آب آكواريوم اضافه گردد. اما جايي را براي شناي آزاد آنها در نظر بگيريد.
2 آنجل آب شيرين(fresh water)
گونه p. salare اندازه cm 13 تغذيه: گوشتخوار سرشت صلح جو اين گونه به آساني تخم ريزي مي كند و مراقبت والديني از فرزندان را بسيار عالي نمايش مي دهد. مخزن عميقي براي آنها نيازمند است تا كاملا بزرگ شوند. زيستگاه: رودخانه آمازون و رودخانه هاي افريقا
3 آنجل Altum
گونه P. altum تغذيه: گوشتخوار سرشت: صلح جو
تركيب مشخص كننده اين گونه شكاف در شكل پيشاني در بالاي پوزه است.
باله هاي پشتي و مخرجي بلندند و بالغين داراي فيلامنت هاي بلندي مي باشند. شكل اين گونه آن را قادر مي شازد در لابه لاي ساقه هاي هي به خوبي شنا كند درحالي كه رنگش آنرا در ميان گياهان و درزمان استراحت ره خوبي پنهان مي كند. اين آنجل به ندرت وارد كشور ها مي گردد و توسط استخرهاي پرورشي توليد نمي شود.
زيستگاه: بسترهاي حاوي ني سيستم رودخانه Orinoco ونزوئلا
4 آنجل سياه (black angel fish)
گونه p. scalare انداره: cm 10 تغذيه: همه چيزخوار سرشت: صلح جو
اين آنجل يك رگه آنجل است كه داراي طرج مرمري سياه سفيد و زرد مي باشد.
باله ها نازك و بلند هماره با يك بافت ظريف و به طور طبيعي به سمت عقب بدن گسترش مي يابد.
اين ماهيها آبي به خوبي با گياه پوشيده شده و سبك و كمي اسيدي را دوست دارند كه با سنگ و چوبهاي مانده در آب پوشيده شده باشد. بهتراست كه جفت گيري در تانكهاي گروهي انجام گيرد.
5 آنجل مخطط ( مرمرنما) (Marbled)
گونه p. scalare اندازه cm 11 تغذيه: همه چيزخوار سرشت: صلح جو
توضيحات بسيار شبيه آنجل سياه است.
6 آنجل روح صورتي (Pink ghost)
گونه p. scalare اندازه cm 11 تغذيه: همه چيزخوار سرشت: صلح جو
توضيحات شبيه Gold pearl است.
7 آنجل پلاتيني (Platinum)
گونه p. scalare اندازه:cm 10 تغذيه: همه چيز خوار سرشت: صلح جو

تکثیر آنجل:

من زماني شروع به تكثير ماهي آنجل كردم كه تعدادي از آنها را در مخازن گروهي نگهداري مينمودم و فكر كردم كه تكثير اين ماهي ميتواند به نوعي براي من سرگرمي باشد.
براي تمامي نوزادان مخزن كافي در نظر گرفتم و در حال حاضر بيش از 20 مخزن 80- 50 گالني دارم. بهترين كار براي انتخاب يك جفت خوب آن است كه حداقل 6 عدد آنجل با كيفيت بسيار خوب كه هنوز به مرحلة بلوغ نرسيدهاند (juvenile) را از مغازههاي آكواريمي معروف و يا آنهايي كه از تكثيركنندگان خريداري كردهايم در يك مخزن كه فقط خودشان حضور دارند, با فضاي بزرگ و تعويض آب حداقل 1 بار در هفته همراه با غذاي متنوع قرار دهيم. در حدود 9 ماه آنها به سن بلوغ خواهند رسيد و جفتگيري كرده و هر جفت را در يك مخزن جداگانه قرار ميدهيم.
تكثير اين ماهيها تا حدي آسان بوده و آنها فقط نياز دارند كه سالم باشند و آب تميزي داشته و غذاي خوبي مصرف نمايند.
تمامي مخازن تكثير من شامل ***** اسفنجي, بخاري, لولة PVC جهت تخمگذاري و كف مخزن فاقد شن باشد. حداكثر حجم مخازن تكثيرمن 20 گالن است.
آنجلها به PH در حدود 7 جهت تكثير نياز دارند (PH مخازن من 8 است) آنها به درجه حرارت حدود 80 درجه فارنهايت نيازمندند. تغذية آنها با مخلوط دل گوساله + كرمسفيد + آرتمياي منجمد + غذاي ورقهاي انجام ميگردد.
اولين تخمگذاري با تعداد بسيار زياد صورت ميگيرد و پس از هچ تعداد چند صد نوزاد كه به فضاي زيادي جهت رشد نياز دارند, خواهيد داشت. قاعده كار بر اين است كه 32 بچه آنجل در هر گالن نگهداري گردد. در اولين باري كه والدين اقدام به تخمريزي ميكنند, آنها هر 107 روز و براي مدت چندين ماه تخمريزي مينمايند كه در آخر شما تعداد بسيار زيادي نوزاد آنجل خواهيد داشت.
بسياري از والدين تخمهاي خود را ميخورند و من براي اين گونه ماهيان, جدا كردن تخمها را از والدين توصيه ميكنم.
من به انتظار نوزادان نمينشينم و آنها را با والدين تنها ميگذارم و آنها خودشان نوزادان را بزرگ ميكنند. نقطة جالبي است كه ببينيم والدين خود از نوزادان مراقبت مينمايند. اما, اگر نوزادان را در كنار والدين به حال خود رها كنيم, والدين ديگر تخمريزي نمينمايند البته تا زماني كه نوزادان از مخزن والدين برداشته شوند.
در صورت وجود نوزادان در مخزن والدين من روزانه 25% از آب مخزن را تعويض كرده و جهت تغذية نوزادان از آرتميايي تازه هچ شده به دفعات زياد در طول روز استفاده مينمايم.
من همچنين 32 بار والدين را در طول روز با مقدار كم غذادهي ميكنم كه با اين مقدار غذادهي, ديگر نيازي به سيفون كردن غذاي اضافي به دليل عدم تجمع غذا در كف نميباشد. بسيار سخت است كه بدون سيفون كردن نوزادان كار سيفون غذاي اضافه را انجام دهيم. در هر حال بايد تلاش نموده كه اين كار انجام نگردد.
اگر تصميم به بزرگ كردن نوزادان به صورت مصنوعي گرفتيد, به شما ميگويم كه چه كار انجام دهيد:
زماني كه والدين عمليات تخمريزي را انجام دادند, من لوله پي وي سي 8 اينچي را برداشته و در يك كوزه 1 گالني قرار ميدهم (كه با آب مخزن والدين پر شده است) همراه با چند قطره متيلن بلو و يك سنگ هوا كه فقط مقدار كافي هوا را به تخمها برساند و تخمها را از بين نبرد و سپس اين كوزه را درون مخزن والدين قرار خواهم داد.
تخمها در 80 درجه فارنهايت در طي 2 روز هچ خواهند شد و طي 54 روز شروع به شناي آزاد خواهند نمود. به محض شروع شناي آزاد, آنها را به مخزن 5 گالني كه از آب مخزن والدين پر شده است قرار خواهم داد و آنها را با نوزاد آرتميا تغذيه خواهم نمود.
تعويض آب با مقدار 1 گالن و به دفعات 2 بار در روز است (با استفاده از آب مانده و همان دما و PH) جهت تعويض آب از يك شلنگ هوا استفاده مينمايم و نوزادان مكيده شده را دوباره به مخزنشان برميگردانم.
چهار بار در روز نوزادان را تغذيه نموده و آنها به سرعت رشد مينمايند و در حدود 3 هفته آنها را در يك مخزن 33 گالني قرار ميدهيم و آنها را از تغذيه با آرتميا خواهم گرفت و با دل گوساله چرخ شده و غذاي ورقهاي به خوبي پودر شده, غذادهي خواهم كرد.
من نوزادان را به ميزان 3 بار در روز غذادهي نموده و با تعويض آب به ميزان 3 بار در هفته, در سن 6 هفتگي به اندازة يك 10 سنتي خواهند رسيد و حاضرند تا به مغازه جهت فروش منتقل گردند.
برخي از جفتها والدين بسيار خوبي هستند و خود نوزادانشان را رشد ميدهند و اين منظره بسيار زيبايي است. متأسفانه بسياري از والدين به تخمها و يا نوزادان به چشم يك وعدة غذايي خوب و مناسب نگاه ميكنند.
با فضاي كافي, تغذية مناسب و تعويض آب مناسب, آنجلها به اندازة كاملا درشتي ميرسند. آنها ماهيان اجتماعي بسيار مناسبي هستند و به يك مخزن حداقل 20 گالني با ارتفاع زياد احتياج دارند تا كاملا خود را در آن نشان دهندصيه ميكنم.
من به انتظار نوزادان نمينشينم و آنها را با والدين تنها ميگذارم و آنها خودشان نوزادان را بزرگ ميكنند. نقطة جالبي است كه ببينيم والدين خود از نوزادان مراقبت مينمايند. اما, اگر نوزادان را در كنار والدين به حال خود رها كنيم, والدين ديگر تخمريزي نمينمايند البته تا زماني كه نوزادان از مخزن والدين برداشته شوند.
در صورت وجود نوزادان در مخزن والدين من روزانه 25% از آب مخزن را تعويض كرده و جهت تغذية نوزادان از آرتميايي تازه هچ شده به دفعات زياد در طول روز استفاده مينمايم.
من همچنين 32 بار والدين را در طول روز با مقدار كم غذادهي ميكنم كه با اين مقدار غذادهي, ديگر نيازي به سيفون كردن غذاي اضافي به دليل عدم تجمع غذا در كف نميباشد. بسيار سخت است كه بدون سيفون كردن نوزادان كار سيفون غذاي اضافه را انجام دهيم. در هر حال بايد تلاش نموده كه اين كار انجام نگردد.
اگر تصميم به بزرگ كردن نوزادان به صورت مصنوعي گرفتيد, به شما ميگويم كه چه كار انجام دهيد:
زماني كه والدين عمليات تخمريزي را انجام دادند, من لوله پي وي سي 8 اينچي را برداشته و در يك كوزه 1 گالني قرار ميدهم (كه با آب مخزن والدين پر شده است) همراه با چند قطره متيلن بلو و يك سنگ هوا كه فقط مقدار كافي هوا را به تخمها برساند و تخمها را از بين نبرد و سپس اين كوزه را درون مخزن والدين قرار خواهم داد.
تخمها در 80 درجه فارنهايت در طي 2 روز هچ خواهند شد و طي 54 روز شروع به شناي آزاد خواهند نمود. به محض شروع شناي آزاد, آنها را به مخزن 5 گالني كه از آب مخزن والدين پر شده است قرار خواهم داد و آنها را با نوزاد آرتميا تغذيه خواهم نمود.