لامپ هاي فلورسنت آكواريوم Fluorescent Aquarium Lamp
براي تنظيم نور آكواريوم در مواردي كه نياز به روشنايي هست از لامپ هاي معمولي استفاده ميكنند.
بعضي مواقع از لامپهاي لومينسانس استفاده ميشود و براي تشديد شدت نور از نور افكن استفاده ميكنند.
بهتر است از لامپهاي شيري رنگ يا به رنگ سفيد قرعي استفاده شود زيرا نور مناسبتري توليد ميكنند.
اگر لامپ به بدنه شيشه آكواريوم تكيه داده شود ، علاوه بر روشنايي آب آكواريوم را نيز گرم ميكند .در اين مورد لازم است دقت شود كه لامپ بالاي آب قرار گيرد در غير اينصورت ممكن است شيشه بشكند.

در حالتي كه يك لامپ بين دو آكواريوم آويخته شودبهتر است از لامپ 16-R شمعي كه پهناي حباب آن كمتر است استفاده شود.
لامپهاي لومينسانس به مراتب به صرفه تر از لامپهاي معمولي است. به واسطه اينكه اين لامپها دراز هستند و سطح بيشتري را روشن ميكنند.ضمنا اين لامپها لوازم كم حجمي هستند.
لامپهاي لومينسانس را معمولا روي آكواريوم و در قسمت جلو قرار ميدهند.
براي روشن كردن آكواريوم بهتر است از لامپهاي به رنگ سفيد Tbc يا رنگ سفيد BC استفاده شود .
لامپهاي ديگر براي گياهان و از جمله جلبكها مناسب نيست همچنين منظره ماهيها را بد نما جلوه ميدهد.
هنگام روشن كردن آكواريوم زمان روشنايي را هر قدر مايل باشند و كافي باشد به طور خودكار تنظيم ميكنند.

هنگام استفاده از نور مشترك طبيعي و مصنوعي از فوتو المنت photoelement استفاده ميكنند تا شدت نور به ميزان معيني باشد . فوتو المنت بايد داراي دستگاه تقويتي مخصوصي باشد. همچنين سيستم خودكار به كار ميبرند تا نوري كه مورد نظر است به اكواريوم بتابد. معمولا اين ساعتهاي مكانيكي مخصوص داراي كوك طولاني هستند.

بر گرفته از كتاب آكواريوم – ترجمه حسن فرپور