گرم كردن آب در آكواريوم بوسيله لامپ مادون قرمز
هنگام نگهداري ماهي در آكواريوم ، ثابت بودن درجه حرارت آب اهميت زيادي دارد.
تشخيص تغيير درجه حرارت آب مشكل نيست ، كافيست يك دماسنج الكلي در آب قرار دهيم و درجه را بخوانيم.
معمولا دماسنج را بوسيله يك بادكش پلاستيكي به شيشه آكواريوم ميچسبانند يا در ماسه فرو ميكنند.
بهتر است 2 يا 3 دماسنج جيوه اي داشته باشيم كه از صفر تا 40 تا 50 درجه سانتيگراد درجه بندي شده باشد و براي تعيين درجه حرارت انرا در آكواريوم غوطه ور سازيم.


لازم است آب آكواريوم تا درجه حرارت معيني گرم نگه داشته شود.


بيشتر ماهيهاي مناطق استوايي در درجات حرارت بالا نگهداري ميشوند.

بطوريكه اگر درجه حرارت از ميزان مورد لزوم پايين تر بيايد ماهيها مريض ميشوند و بالاخره ميميرند.
حرارت آكواريوم خصوصا در نمو ماهيها اهميت خاصي دارد.
براي بسياري از ماهيها در اين دوره نبايد تغييرات درجه حرارت زيادتر از 1 تا 2 درجه سانتيگراد باشد.


بوسيله لامپهاي الكتريكي كه نور آنها در نورافكنهاي فلزي ميتابد و منعكس ميشود آب آكواريوم را گرم نگه ميدارند.

قدرت لامپي كه انتخاب ميشود متناسب با حجم آكواريوم و حرارت مورد نظر است.
در اكواريومهاي بزرگ ميتوان نورافكن را در دو طرف آكواريوم قرار داد.در آكواريومهايي كه دستگاه تهويه ندارند بهتر است لامپ كوچكي را در زير آكواريوم قرار داد.. آب آكواريوم از زير گرم ميشود و به بالا آمده و حركت دوراني ميكند.در اينصورت از اختلاف درجه حرارت بالا در سطح آب و درجه حرارت پايين در عمق آب جلوگيري كرده ايم.همچنين در اين وضع شرايط مناسبي براي نمو گياهان هم بوجود مي آيد.
براي گرم كردن آب آكواريوم علاوه بر لامپها ميتوانيم از قدرت بخاريهاي الكتريكي استفاده كنيم كه به آن خواهيم پرداخت.
بر گرفته از كتاب آكواريوم – ترجمه حسن فرپور