در این قسمت سعی میکنم مطالبی مفید که تقریبا رفع ابهامی هست برای افرادی که تازه میخوان اکواریم راه بندازن یا میخوان چند گروه از ماهیا رو با هم نگه دارن و در مورد دما و شرایط زیستی یکایک ماهیاشون نگرانند مطالبی رو بنویسم که امیدوارم مفید واقع بشه.
به ادامه متن توجه کنیددما و شرایط زیستی:
برای هر چه بیشتر درک کردن دما و خواص شیمیایی اب بهتر است به شرایط دما و خواص شیمیایی هر یک از ماهیان توجه کنیم یا به منابع مفصل تر مراجعه کنیم.ولی بحث مورد نظر ما در این قسمت نگهداری چند گروه از ماهیان با یکدیگر است که دمای هر گروه با هم کم و بیش متفاوت است یا شرایط شیمیایی یا سختی اب هر گروه با هم متفاوت است و نگران سلامتی یا بیماری ماهی در این دما و شرایط هستیم
برای رفع ابهام مثلا شما میخواهید ماهی سورم ،اسکار ، نایف و پرت را بایکدیگر نگهداری کنید و در پستهای این سایت و منابع دیگر، دمای و شرایط زیستی هر یک از این گونه ها را متفاوت میبینید مثلا برای اسکار دمای ۲۸ ذکر شده و برای ماهی نایف ۲۴ ذکر شده یا پ هاش برای سورم ۶ ذکر شده ولی برای پرت مثلا پ هاش خنثی ذکر شده و حال شما نگرانید که این گروه را با ان گروه نمیتوان نگهداری کنید یا فکر میکنید باید ماهیانی را با یکدیگر نگهداری کنید که هم دما هستند!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟
در جواب ابهامات بالا باید عرض کنم این طورها که شما فکر میکنید نیست و میتوان ماهیان ذکر شده بالا را بایکدیگر با شرایط عالی نگهداری کرد.
نکته:دمای و شرایط زیستی ذکر شده برای هر ماهی به معنی این است که ماهی در شرایط یاد شده بهترین نتیجه را برای رشد و نمو و رنگ و….. میدهد و به این معنی نیست که دمای کمتر یا بیشتر را تحمل نکرده و قرار است تلف شود. و باز برای روشن شدن و باز کردن مطلب این نکته هم بد نیست متذکر شوم که نمیتوانیم یک گونه خاص یا گروه سردابی از ماهیان را که دمای خاصی نیاز دارند یا دمای انها با سایر گونه ها تفاوت زیادی دارد با سایر گونه های دیگر نگهداری کنیم
توجه:اکثر ماهیان اب شیرین موجود در بازار از گروه گرمابی هستند و تا حدود زیادی دما و شرایط زیستی انها با هم برابر است
توصیه:بهتر است برای نگهداری انواع گونه ها با یکدیگر و فراهم اوردن شرایط زیستی مناسب بهترین دمای هر یک را به دست اورده و با هم جمع کنیم و میانگین انها بهترین دما برای همه است سایر شرایط زیستی هم به همین صورت به دست اورید.
نکته مهم:دما و شرایط زیستی مورد نظر، نباید تغیرات زیاد و شدیدی داشته باشد و باید همواره ثابت بماند(کم شدن و زیاد شدن ۰٫۵ تا ۱ درجه در طول روز زیاد مهم نیست ولی تغیرات زیاد دما و شرایط زیستی، زیان اور است)
کلام اخر:نگران دمای و شرایط ماهیانتان نباشید (البته بی فکر و بیخیال هم نباشید) اکثر ماهیان موجود در بازار از گونه های گرمابی هستند که دارای شرایط تقریبا یکسانی هستند و بهترین دما برای اکثر انها ۲۶ تا ۲۸ درجه سانتیگراد و پ هاش خنثی مناسب حالشان میباشد.البته در هر مورد هم نباید سریع تصمیم گیری کرد و باید دید دما وشرایط زیستی ماهیانی را که میخواهید با هم نگهداری کنید تا چه حد به هم نزدیک است شاید نتوان هر ماهی را از هر خانواده با یک شرایط نگهداری کرد و بهتر است برای ماهیانی که قصد نگهداریشان دارید در مورد شرایط زیستیشان تحقیق کنید و تصمیم به نگهداری ماهیانی به صورت گروهی بگردید که از نظر شرایط زیستی تا حدودی برابر باشد تا بهترین نتیجه را در نگهداری و رشد و ….. ماهیانتان بگیرید