Copepods, Cyclops


Size: 0,1 - 0,2 cm, 0.04 - 0.1 inches

Copepods کوچک و خنده دار هستند و سخت پوست هستند. آنها معمولا در اطراف مخزن شیشه و سطوح دیگر با یک پرش کوتاه در یک زمان حرکت می کنند ، . بی ضرر ، ناز ، در بسیاری از گونه های مختلف رنگی وجود دارد.

Male


Female

Water Fleas, Daphnia

Size: 0,1 - 0,5 cm, 0.04 - 1/4 inches

کک آب معمولا به عنوان غذا ماهی استفاده می شود. آنها سخت پوستانی کوچک هستند . آنها کاملا بی ضرر و جالب هستند.
Seed Shrimp, Ostracoda

Size: 0,1 - 0,2 cm, 0.04 - 0.1 inches
این گونه معمولا با شپشک زیاد اشتباه گرفته میشه.
آنها معمولا کمی بزرگتر از Copepods هستند. همانند Copepods حرکت میکنند، آنها تمام ذرات ریز روی شیشه و گیاه یا هر چیزی رو میخورند.گاهی اوقات آنها در آب مانند زنبور شنا میکنند . زیبا و بی ضررهستند. بعضی از گونه های روشن مثل کرم شب تاب میمانند.
این عکس همین موجود هست که همونطور که ملاحظه میکنید مشغول خوردن جرمهای روی شیشه هست.لازم به ذکر هست که گاهی اوقات رنگ این موجود به انواع قهوه ای - مشکی - سفید - زرد دیده میشود.این هم شپشک
Freshwater Limpet - Acroloxus lacustris

Size: 0,1 - 0,8 cm ; 0.04 - 0.3 inches

limpets آب شیرین خیلی کوچک هستند و حرکت واقعا آهسته ای دارند، ممکن است آنها را با حلزوناشتباه بگیرید. آنها صدمه ای به گیاهان وارد نمیکنند و بیضرر هستندHydra

Size: 0,3 - 1,5 cm, 0.1 - 1/2 inches

هیدراها زیبا هستند ، اما اندکی آزار دهنده. آنها زندگی خود را صرف متصل شدن به سطوح (گیاهان ، شیشه ، ***** ، دکوراسیون) میکنند ، آنها می توانند کمی حرکت کنند ، اما معمولا نیاز به انجام آن ندارند. آنها میتوانند ریشه حساس و بدن خود را به جوانه های کوچک بچسبانند. همچنین میتوانند موجوداتی مانند (copepods ، Daphnia و غیره) میخورند ولی میتوانند برای بچه ماهیان و بچه میگوها مشکل ساز باشند
Bryozoa, moss animals


Bryozoans کمی شبیه مرجان هستند.معمولا به خوردن (فیتوپلانکتون ، زئوپلانکتون) شناور در آب میپردازند.آنها بی ضرر و واقعا جالب هستند.