دبیرکل فدراسیون فوتبال از ادامه همکاری مهدی مهدوی کیا با تیم های جوانان و نوجوانان به عنوان مدیر فنی خبر داد.

تیم‌های فوتبال نوجوانان و جوانان ایران که با موفقیت مرحله انتخابی رقابت های قهرمانی رده های خود را سپری کردند در حال حاضر برنامه های خود را برای حضور در مرحله نهایی رقابت های نوجوانان و جوانان آسیا در سال 2014 پیگیری می کنند. طبق اعلام محمد مهدی نبی تیم جوانان ایران در نخستین مرحله از اردوهای آماده سازی خود برای حضور در رقابت های قهرمانی جوانان آسیا اواخر ماه جاری به ایتالیا می رود. البته طبق خبرهایی که قبلاً مطرح شده این تیم قرار است در اردوی ایتالیا با تیم جوانان ایتالیا دو دیدار تدارکاتی را برگزار کند که این می تواند اتفاق بسیار خوبی برای تیم جوانان ایران محسوب شود.
همچنین دبیرکل فدراسیون فوتبال از ادامه همکاری مهدی مهدوی کیا با تیم های نوجوانان و جوانان به عنوان مدیر فنی خبر داد.
تیم‌های فوتبال نوجوانان و جوانان ایران که با موفقیت مرحله انتخابی رقابت های قهرمانی رده های خود را سپری کردند در حال حاضر برنامه های خود را برای حضور در مرحله نهایی رقابت های نوجوانان و جوانان آسیا در سال 2014 پیگیری می کنند

نبی در این خصوص گفت: مهدی مهدوی کیا که به همراه تیم نوجوانان در جام جهانی امارات حضور داشت و اقدامات خوبی برای این تیم انجام داده بود قرار است به عنوان مدیر فنی تیم جوانان به همراه این تیم به ایتالیا سفر کند.
تیم فوتبال جوانان در حال حاضر با هدایت علی دوستی مهر و رحیم میرآخوری تمرینات آماده سازی اش را جهت حضور در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا پیگیری می کند که نخستین مرحله از اردوی این تیم پس از صعود به مرحله نهایی قرار است هفته آینده آغاز شود.