تیره : Cabombaceae

منشاء : آمریکای مرکزی ؛ مکزیک ، گواتمالا

منطقه جا نمايي در تانك : بهتر است در عقب تانک کاشته شود.

مشخصات ظاهری گياه : نهایتا" بین 30 تا 80 و گاهی 100 سانتیمتر رشد طولی پیدا خواهد کرد و هر شاخه هم بین 5 تا 8 سانتیمتر فضای اطرافش را اشغال می کند.

نور: متوسط

دماي مطلوب : 15 تا 22 درجه سانتیگراد

اسيديته آب : 5.5 تا 8 PH

سختي آب : 5 تا 20 dh

بستر كاشت : ماسه نرم و فشرده

تکثیر : از طریق قلمه زنی

سطح مراقبت : متوسط

سایر اطلاعات: از انواع کمیاب کابومباست. نگهداری این گیاه تا حدی آسان است چرا که قابلیت آن را دارد تا خود را با شرایط محیطی وفق دهد. وجود کمی نیترات در آب باعث ایجاد رنگی قوی در این گیاه خواهد شد.