خبرگزاری تسنیم: مجمع عمومی انجمن صدای سینمای ایران با حضور ۱۲۴ نفر در تالار سیف الله داد خانه سینما برگزار و شورای مرکزی جدید انجمن صدا انتخاب شد.

مجمع عمومی انجمن صدای سینمای ایران درهمان نوبت نخست با حضور 124 نفر از اعضا تشکیل و شورای مرکزی جدید انجمن صدا انتخاب شدند.

در این مجمع پس از گزارش عملکرد شورای مرکزی و بازرس و با انتخاب محسن روشن به عنوان رئیس جلسه انتخابات برگزارشد ودر ادامه با شمارش آرا محمود سماک باشی با 96 رای ، رتبه اول را به خود اختصاص داد.

بهمن اردلان با 82 رای ، بهمن حیدری با 80 رای، یداله نجفی با 63 رای، سید مازیار شیخ محبوبی با 60 رای، نظام الدین کیایی با 58 رای و محمدرضا دلپاک با 50 رای دوم تا هفتم شدند و به مدت دوسال به عضویت شورای مرکزی انجمن صدای سینمای ایران در آمدند.

سید محمود موسوی نژاد با 45رای ، ناصر انتظاری با 45 رای و آرش قاسمی با 40به عنوان سه عضو علی البدل شورای مرکزی انتخاب شدند.

در بخش بازرسی نیز حسن زاهدی با 49 رای به عنوان بازرس اصلی و علی اصغر میرزایی نیز با 34 رای بازرس علی البدل انجمن برگزیده شدند.