تصویر تکاندهنده ماهواره ناسا از فعالترین آتشفشان زمین

دانش > طبیعت - در مناطق دوردست شرق روسیه، یکی از فعالترین آتشفشانهای دنیا از مردادماه فعال شده و با فورانهای عظیم و ستونهای چند کیلومتری خاکستر، صحنههایی تکان دهنده را خلق کرد.


محمود حاجزمان: آتشفشان کلیوچوسکایا (Klyuchevskaya) یکی از فعالترین آتشفشانهای دنیا است که در شبه جزیره کامچاتکا روسیه قرار دارد. فعالیت این آتشفشان که از ماه آگوست / مردادماه شروع به فوران کرده است، ماه گذشته شدت یافت و باعث خلق یکی از زیباترین و در عین حال تکان دهندهترین تصاویر طبیعت شد. (برای دیدن عکس در ابعاد بزرگ اینجا کلیک کنید).


این تصویر تغییر اندازه داده شده است. روی نوار جهت مشاهده سایز اصلی تصویر کلیک کنید. سایز اصلی تصویر 908x696 می باشد.به گزارش پاپساینس، در عکس بالا که با رنگهای کاذب به تصویر کشیده شده است، برف و یخ به رنگ سبزآبی؛ خاکستر، ابر و بخار به رنگ خاکستری، و گدازهها به رنگ قرمز نشان داده شده است. طی مرحله اوج فوران، علاوه بر خروج فوارههای گدازه از دهانه آتشفشان که در ارتفاع حدود 4900 متری سطح زمین قرار دارد؛ ستونی از خاکستر نیز به هوا برخاست که تا ارتفاع 10 هزار متری سطح زمین گسترش یافت. در اواخر ماه اکتبر / اواسط مهرماه، سرانجام شدیدترین مرحله فوران آتشفشان رو به آرامش نهاد.
در عکس زیر، نمایی بازتر از همین پدیده در رنگهای واقعی به تصویر کشیده شده است. برای دیدن این عکس در ابعاد بزرگ اینجا کلیک کنید.


این تصویر تغییر اندازه داده شده است. روی نوار جهت مشاهده سایز اصلی تصویر کلیک کنید. سایز اصلی تصویر 908x605 می باشد.