ملك مطيعي درباره حضور دوباره اش جلوي دوربين به باني فيلم گفت: در اين سالها كه از سينما دور بودم همواره دغدغه و شوق زيادي براي بازگشت داشتم. شروع به كار دوباره در سينما برايم مشكل تر از بازيگري در دوران گذشته بود. قطعا نمي توانم بسياري از كارهايي كه در جواني انجام مي دادم را دوباره انجام دهم. اما به هر حال سعي كردم با اين فيلم و نقش كوتاهي كه بازي كردم بازگشت مناسبي به سينما داشته باشم. در واقع به خانه ام برگشتم و از اين اتفاق خوشحالم.
ملك مطيعي در ادامه گفت: نمي خواستم بعد از 30 سال از سينما دست خالي بروم. دوست داشتم يادگاري قابل لمس ديگري از سينما داشته باشم، فيلم و نقشي كه ماندگار باشد. مي دانم ريسك بزرگي مي كنم. من آخرين بازمانده از نسل گذشته هستم. همه دوستانم يكي يكي رفته اند و من به ياد همه آنها كه نيستند دوباره جلوي دوربين رفتم. مي خواستم اداي ديني بكنم به مردمي كه طي اين سالها هر روز مرا در خيابان مي بينند و مي پرسند چرا فيلم بازي نمي كنم.
او در خصوص احساسش بعد از 31 سال وقتي جلوي دوربين رفته گفت: نمي توانم بگويم استرس داشتم اما خيلي سخت بود. با اينكه تجربه بازي در بيش از 100 فيلم را در كارنامه ام دارم اما اين فيلم يك تجربه و امتحان جديد است. مثل كسي كه در كنكور شركت مي كند و منتظر است تا نتيجه كارش را ببيند. من هم بي صبرانه منتظر نتيجه اين كار هستم. ملك مطيعي فضاي فيلم «نقش نگار» را بسيار صميمي توصيف كرد و گفت: گروه خوبي داريم و من صميمانه جذب آنها شدم. واقعا فضاي فيلمبرداري با سالهاي قبل از انقلاب كاملا متفاوت است. حالا اكثرجوانها تحصيلكرده هستند. اين بازيگر در پايان درباره محدوديت نقش هايي كه در سينما برايش وجود دارد گفت: حالا كه به سينما برگشته ام و دوستان اين موضوع را فهميده اند قطعا نقش هاي خاصي بر اساس سن و سال من خواهند نوشت. مي دانم فقط مي توانم نقش هاي خاصي را بازي كنم.