بیماری آرگولوزیس
نوع بیماری: انگلی(سخت پوست)

عامل بیماری: Argulus Sp
نحوه تشخیص:
جمع شدن باله ها، تورم و قرمزی در نواحی مختلف، رؤیت انگل شبیه سفره ماهی کوچک (سفید یا سبز کمرنگ)، خارش، زخم های گرد در اطراف محل جراحت انگل
نحوه درمان:
جداسازی انگل به وسیله پنس و ضد عفونی محل گزش با الکل سفید، argumor