دوربین گمشده در ساحل جزیره Cayman Brac در دریای کارائیب پس از طی مسافت ۱۱۴۴ مایل در دریا در ساحل Galveston تگزاس پیدا شد.دوربین توسط تام لینتون در حالی که با سگش مشغول قدم زدن در ساحل بود یافت شد در حالیکه او اول فکر میکرد که یک نارگیل است.کارت حافظه دوربین حاوی تصاویری از مرجان و دنیای زیر آبی و مردم کنار ساحل بود .