اگر شما منتظر زمان مناسب هستیدتا در زندگی خود تغییر ایجاد کنید ، بدانید که شما بزرگ می شوید ومی میرید بدون اینکه این اتفاق هرگز بیفتد . زمان مناسب وجود ندارد .زمان حال تمام چیزیست که ما داریم .اگر شما کسی نیستیدکه واقعا می خواهیدباشید ، التماس می کنم شروع کنید و همانطور که می خواهید زندگی کنید. همین حالا شروع کنید . امروز همان روز مناسب است .

کتاب کن گریموود" Ken Grimwood" به اسم"Replay" یا بازپخش را تازه تمام کرده ام. کتاب داستان مردیست که مرده است، اما به جای اینکه به جهنم یا بهشت برود به سالهای جوانی خودش فرستاده شده است .همه کارهایی که بعد از کالج در زندگی اولش انجام داده – ازدواج ناموفقش ، کار نکبت بارش – بلافاصله پس از مرگ تکرار می شود. او دوباره در زندگی گذشته خودش به عنوان یک جوان متولد می شود با یک فرصت دوباره برای زندگی کردن !
این یک موضوع جالب و لذت بخش برای خواندن بود. شمامی بینید که شخصیت اصلی یعنی جف چطور با استفاده از دانش خود درباره وقایع آینده پول زیادی به دست می آورد، اما این باعث شادی او نمی شود . می بینید که جف چطور با استفاده از پول ، زنان را تحت تاثیر قرار می دهد ، اما این نیز باعث شادی او نمی شود. این یک داستان جالب درباره انتخاب هایی است که یک نفر در زندگی می تواند داشته باشد ،ونتایجی که آن انتخاب ها به همراه دارد .
اما پیام نهفته در متن ، به نظر من، درباره زمان بود . جف در زندگی جدیدش زمان مرگش بر اثر حمله قلبی را می دانست . با این آگاهی دقیق از مدت زمان باقیمانده از زندگی، او بهترین کاری را که می توانست انجام داد وهیچ فرصتی از این تکرار مجدد را از دست نداد .
من فکر می کنم جالب ترین چیزی که درباره شخصیت جف وجودداشت، تاثیرشدید اواز مرگ بود قبل از اینکه واقعا شروع به تغییر زندگی خود کند. او به طرز دردناکی با زنی زندگی می کرد که برای متنفربودن بزرگ شده بود ، و استرس کارش به معنای واقعی داشت اورا می کشت . حمله قلبی که باعث مرگش در زندگی اولش شده بود هنگام کار اتفاق افتاد.
این بار دوباره جف به همان محلی برمی گردد که برای بار اول همسرش را در آنجا دیده بود . نقشه او اینست که به جای احساس نارضایتی که باعث جدایی آنها شد این بار با او ارتباط عمیقی برقرار کند. درست همانطور که با تلاشی آگاهانه انتخاب های شغلی خود را نه تنها به سمت پول بلکه به سوی شادی واقعی برد .خیلی جالب است وقتی می فهمید که جف چطور در زندگی قبلیش مدام برای بدست آوردن پول کار می کرد، فقط برای اینکه طبیعت بسیار نگران خود نسبت به زندگی را آرام کند . به بیان دیگر او کار می کرد تا زنده بماند ! بدون داشتن زندگی ، این بدترین نوع زیستن بود.
من فکر میکنم انسان های زیادی اینگونه زندگی می کنند .شما زندگی متفاوتی می خواهید اما در این یکی گیر افتاده اید. شما براساس انگیزه های خود عمل نمیکنید تا زندگی را که واقعا می خواهید دنبال کنید ، زیرا از عواقب احتمالی آن می ترسید ! شما به خاطر از دست دادن آنچه دارید وحشت زده هستید .
من اغلب در زندگیم در جاهایی بوده ام که به طور وحشتناکی غمگین بوده ام وهرسال پس از دیگری در انتظار اتفاقی که منتظرش بودم رنج کشیدم ، انتظار برای چیزی که باعث تغییرزندگیم شود .تفاوتی که بین زندگی من و جف وجود دارد اینست که برای من شانس دیگری وجود ندارد!
من درباره پیام نهفته دراین داستان بسیار اندیشیدم و به دنبال نویسده کتاب ، کن گریموودگشتم . امیدوار بودم اوراپیدا کنم وبه اوبگویم که واقعا از کتابش لذت برده ام و اینکه من هم علاقمند هستم که بدون تاسف زندگی کنم . اما فهمیدم که کن گریموود در سال 2003 مرده ، درواقع براثر حمله قلبی در حالی که دنباله کتابش را می نوشت !
وقتی که پی به این موضوع بردم ، فهمیدم که : ما فقط یک فرصت برای زندگی کردن داریم ،پس آن را هدر ندهید !
ما فقط یک فرصت برای زندگی کردن داریم ،پس آن را هدر ندهید !
من معتقدم که گریموود کمی از خصوصیات خودش را در شخصیت اصلی داستانش ، جف، قرارداده است . گریموود به خاطر انتخابش برای نویسنده شدن از زندگیش راضی بود. من به خاطر داستانی که او به جهان هدیه داد سپاسگزارم ، وبه خاطراز دست دادن شانس آشنایی با او ناراحتم . من تصمیم دارم تا پیامی که گریموود سعی داشت بیان کند را به دیگران نیز برسانم :
اگر شما منتظر زمان مناسب هستیدتا در زندگی خود تغییر ایجاد کنید ، بدانید که شما بزرگ می شوید ومی میرید بدون اینکه این اتفاق هرگز بیفتد . زمان مناسب وجود ندارد .زمان حال تمام چیزیست که ما داریم .اگر شما کسی نیستیدکه واقعا می خواهیدباشید ، التماس می کنم شروع کنید و همانطور که می خواهید زندگی کنید. همین حالا شروع کنید . امروز همان روز مناسب است .
نوشته :شان بوید