تصاویر / جشنواره زغال اخته

دومین جشنواره زغال اخته با هدف معرفی جاذبه های گردشگری منطقه ارسباران بعد از ظهر دوشنبه در منطقه نمونه گردشگری دره سی شهرستان کلیبر برگزار شد.