برای این کار کافیست یا به عکس زیر دقت کنید و یا اینکه توضیحات را بخوانید!

مراحل
یک بلوز تقریبا ست با بدنتان انتخاب کنید
آن را از پایین بپوشید و تا کمر بالا بیاورید.
بعد از این کار کافیست در ناحیه کمر آستین ها را به هم گره بزنید و از آن پاپیون درست کنید!
به همین راحتی شما یک دامن بدون برش و دوخت دارید!