جامعه > پلیس - مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرده است که تاریخ مصرف سربازان وظیفه که فقط نگهبانی می دهند خاتمه یافته است و البته پیشنهاد هم داده که اتفاق دیگری برای سربازی بیفتد. اما این اتفاق کی می افتد؟

سربازی همیشه سوژه پر طرفداری بوده است و دغدغه همه خانواده ها. حداقل تا آنجا که در خاطرات نسل بعد از انقلاب نشسته، چنین چیزی را نشان می دهد. متولدان اواخر دهه ۵۰ و همه سال های دهه ۶۰ خوب یادشان هست که سر چهارراه ها و میادین بزرگ شهر، مجلاتی که دست فروشان فریاد می زدند، تا همین هفت هشت سال پیش فقط روزنامه سیاسی و ورزشی نبود. گذشت از آن روزهایی که فریاد می زدند؛ "روزنامه، روزنامه، خبرهای سیاسی، حوادث، قتل فلان بازیگر هالیوود ... روزنامه، روزنامه"

این داستان ها مال فیلم‌های سینمایی است که در شهرک‌سینمایی غزالی ساخته می شوند. اما دست‌فروشان مجله و هفته‌نامه در میدان ولی‌عصر، توپ‌خانه، انقلاب، ونک، چهارراه گلوبندک، راه‌آهن، ترمینال جنوب و ... یا مجلات آگهی استخدام می‌فروختند و یا قوانین جدید سربازی؛ فلان معافیت و تاریخ خرید خدمت و کم شدن مدت سربازی و کسرخدمت های مختلف و ...
خاطرات این‌چنینی وقتی کنار ولع جوانان امروزی برای خبرهای تازه ای از تحول هرچند کوچک در سربازی، قرار می گیرد، نشان می دهد حداقل در ۲۵ سالی که از جنگ گذشته، کم و کیف سربازی پسران چقدر برای جامعه اهمیت داشته و چقدر تغییر بزرگ در آن مهم بوده است. تغییری که البته تاکنون هم اتفاق نیفتاده.