سلام آیا میشه فلدر internet options را کپی و در دستگاهی که این فلدرش خراب شده پیست کرد؟