فراخوان اعزام به خدمت مشمولان دیپلم و زیردیپلمکلیه مشمولان دیپلم و زیردیپلم دارای برگ آماده به خدمت در مردادماه امسال، برای اعزام به خدمت فراخوانده شدند.
آفتاب: سازمان وظیفه عمومی ناجا ضمن فراخوان کلیه مشمولان غایب و غیرغایب متولد 1355 تا پایان مردادماه 1374 برای انجام خدمت دوره ضرورت، اعلام کرد: کلیه مشمولان دیپلم و زیردیپلم این سال‌ها که برگ آماده به خدمت در نوزدهم مردادماه امسال از سازمان وظیفه عمومی ناجا دریافت داشته‌اند باید راس ساعت و تاریخ در نظر گرفته شده در محل و مراکز تعیین شده به منظور اعزام به خدمت دوره ضرورت حضور به هم رسانند.

مشمولان ساکن تهران بزرگ

کلیه مشمولان دیپلم و زیردیپلم غایب و غیرغایب که دارای برگ آماده به خدمت در مردادماه امسال هستند باید راس ساعت شش صبح روز یکشنبه 20 مردادماه امسال به محل و مراکزی که توسط سازمان وظیفه‌عمومی ناجا در قالب برگ معرفی‌نامه مشمولان به مراکز آموزش نیروهای مسلح ابلاغ شده، حضور پیدا کنند تا به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.

مشمولان ساکن سایر استان‌های کشور


کلیه مشمولان دیپلم و زیردیپلم غایب و غیرغایب که دارای برگ آماده به خدمت در مردادماه امسال هستند باید راس ساعت هفت صبح روزیکشنبه 20 مردادماه امسال به معاونت وظیفه‌عمومی استان محل سکونت مراجعه تا به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.

به گزارش ایسنا،براساس اعلام سازمان وظیفه عمومی ناجا، عدم‌حضور به موقع در زمان و محل‌های تعیین شده غیبت محسوب می‌شود و در ضمن آن دسته از مشمولانی که به هر دلیل تاکنون موفق به دریافت برگ معرفی‌نامه مشمولان به مراکز آموزش نشده‌اند، می‌توانند به نزدیکترین دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+10) مراجعه و نسبت به دریافت این برگ اقدام و بر اساس اطلاعات مندرج در آن اقدام کنند.