سلام به همه میخواستم ببینم نظر شما در مورد زدن گیم نت چیه؟؟
خوبه یا نه مغازم برای خودمه میخوام اولش با 7 یا 8 دستگاه شروع کنم؟؟
از j-tag استفاده کنم یا lt3؟؟؟