پنج‌شنبه 10/05/1392 ساعت : 22:15
هفته 2 جام خليج فارس : استقلال - سپاهان
زنده از شبکه سهجمعه 11/05/1392 ساعت : 22:15
هفته 2 جام خليج فارس : ذوب آهن - پرسپوليس
زنده از شبکه سه