امروز تعدادی اسکرین شات از از سومین عنوان قیام مردگان که انحصاری ایکس باکس وان میباشد منتشر شد، با تشکر از شعبه ونکور کپکام. اگر شما جز آن دسته از افرادی هستید که بخاطر از بین رفتن تم خنده دار بازی ناراحت شدید این تصاویر نظر شما را عوض میکند. همچنین چند روز پیش اعلام شد که هسته اصلی بازی محدودیت زمانی ندارد اما در حالت سختی “کابوس” میتوانید آن را روشن کنید.