جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: برابر ابلاغيه ستاد كل نيروهاي مسلح، حق عائله مندي و اولاد سربازان متاهل با حق عائله مندي و اولاد كاركنان رسمي نيروهاي مسلح يكسان شد. بنابراین از اول تيرماه سال 92سربازان متاهل كه تا به حال حق عائلمندي آنها 28هزار تومان بوده تغيير و حدود 85 هزارتومان دريافت خواهند كرد.
مهر: سردار كمالي گفت: حق اولاد سربازان متاهل قبلا در حدود 5600 تومان بود كه به حدود 21هزار تومان افزايش پيدا كرده است و از تاريخ مذكور به نيروهاي مسلح ابلاغ و قابل پرداخت است.

اين مقام مسئول در ادامه گفت: اخيراً شايعاتي مبني بركاهش خدمت سربازي به 18ماه و بعضاً افزايش آن به 24ماه وجود دارد.

سردار كمالي در خصوص خدمت سربازي خاطر نشان كرد: مدت خدمت سربازي فعلاً تغييري پيدا نمي كند و همچنان خدمت سربازي 21ماه مي باشد، بدين صورت كه در مناطق عملياتي 18ماه و مناطق محروم و بد آب وهوا 19ماه و براي دستگاه هاي دولتي و يكان هاي حفاظت فيزيكي 21ماه و ساير كاركنان مأمور به دستگاه هاي دولتي 24ماه مي باشد.

جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح در ادامه، شايعات بوجود آمده در ارتباط باخدمت سربازي را تكذيب كرد.

وي در ادامه به خانواده ها تأكيد كرد: تنها مرجع اعلام رسمي قوانين و مقررات و اخبار خدمت وظيفه عمومي، ستادكل نيروهاي مسلح و سازمان وظيفه عمومي ناجا مي باشد. لذا خانواده ها به شايعات موجود توجه نداشته باشند.

سردار كمالي در خصوص بخشودگي سربازان فراري اظهار داشت: كليه سربازان فراري كه تا پايان سال 86 فراري محسوب مي شوند مورد عفو قرار گرفتند.

وي در تشريح اين بخشودگي عنوان كرد: اين عفو و بخشودگي مشروط است به اين كه اين افراد تا پايان شهريور ماه سال 1392 خود را به سازماني كه درآن مشغول به خدمت بوده اند معرفي نمايند. بدون اين كه به مراجع قضايي معرفي و به جرم آنها رسيدگي شود به يكان خدمتي خود مراجعه و مابقي خدمت سربازي را سپري مي كنند.

سردار كمالي همچنين عنوان كرد كه مدت خدمت سربازان فراري بخشوده شده بر اساس مدت زمان خدمت سربازي در موقع فرار آنهاست يعني اگر در زمان فرار، مدت خدمتشان 18ماه بوده، همان مدت خدمت را سپري مي كنند.

سردار كمالي در ادامه تأكيد كرد: كساني كه سرباز فراري سال 86 به ماقبل هستند اگر از مهر ماه خود را معرفي نمايند شامل اين عفو و بخشودگي نمي شوند و مطابق قانون با آنها به عنوان سربازان فراري رفتار مي شود و براي رسيدگي به جرم آنها ابتدا بايستي به مراجع قضايي معرفي مي شوند و بعد از رسيدگي به جرم آنها به يكان خدمتي معرفي و مابقي خدمت سربازي خود را سپري می کنند.