امروز اطلاعاتی از سیستم مبارزات عنوان “بازگشت لایتینگ: فاینال فانتزی ۱۳″ (Lightning Returns: Final Fantasy 13) به علاوه رونمایی از مکان و لباسی جدید منتشر شد. تصاویر زیر مکانی به اسم Yusnaan را نشان میدهد، شهری برای شادی. همچنین یک لباس جدید برای لایتینگ رونمایی شده است که شما میتوانید از آن استفاده کنید، بخاطر زیبایی این لباس با وجود غیر اخلافی بودن آن دلمان نیامد حذفش کنیم. این لباس در حقیقت مخصوص یکی از شخصیت های “A Realm Reborn” با نام Miqo میباشد. شما همچنین میتوانید از قدرت های “Lominsan Cutlass” و “Escutcheon” استفاده کنید که در حملات سریع شما کمک خواهند کرد.

همچنین در مبارزات شما میتوانید قسمت های مختلف بدن دشمن را نابود کنید، و با نابود کردن بخش خاصی از دشمن او ضعیف تر خواهد شد. همچنین شما آیتم های مختلفی با پیروزی در میدان نبرد بدست خواهید آورد. همچین شما میتوانید یک حملات ضد ضربه ای جدید ایجاد کنید به صورتی که اگر به موقع هنگام حمله دشمن دکمه مورد نظر را بزنید لایتینگ با یک ضربه دشمن را به حالت گیجی خواهد برد. به هر حال قابل ذکر است که این حرکت بخش زیادی از “ATB” را کم میکند و فقط هنگام حملات فیزیکی قابل اجرا است.
این عنوان در بهمن ماه سال جاری برای پلتفرم های PS3 و Xbox 360 منتشر خواهد شد.