براساس آمار اتحادیه لوازم الکتریکی، ایرانیان روزانه 30 هزار موبایل خریداری می کنند.

به نقل از خبرفارسی، مجید ابهری آسیب شناس و متخصص علوم رفتاری در این باره گفت: مصرف گرایی و زیاده خواهی در مورد بعضی از افراد به جوانب مختلف کالاها نیز سرایت کرده است به همین دلیل دولت یازدهم باید برای خرید موبایل و پرداخت پول آن یارانه ای در نظر بگیرد چرا که در کشور ما روزانه 30 هزار موبایل، ماهیانه 900 هزار و سالیانه 12 میلیون دستگاه موبایل خریداری می شود.

وی گفت: بخش اعظم این دستگاههای موبایل با خروج ارز از کشور و به طور قاچاق وارد می شود و در حال حاضر در بین نوجوانان و جوانان مسابقه خرید و تعویض گوشی رواج یافته است چرا که گوشی موبایل دستگاهی است که ممکن است چند سال قابل استفاده باشد. در حال حاضر برخی از افراد بیش از دو گوشی دارند و برخی دیگر نیز همزمان با تغییرات، مدل های مختلف آن را خریداری کرده بطوریکه قیمت مدلهای جدید بین 700 هزار تومان تا 3 میلیون و 700 هزار تومان است.
ابهری در ادامه تاکید کرد: متاسفانه هزینه کارکرد موبایلی نیز به سبد اقتصادی خانواده ها اضافه شده که برای اقشار متوسط و کم درآمد، اصرار فرزندان در خرید گوشی های جدید و استفاده نادرست از تلفن همراه به صورت پیامک یا حرف زدن موجب تحلیل هزینه های غیر منطقی شده است. خانواده ها و رسانه ها باید در مقابل این سونامی تغییر سلیقه که ناشی از تغییر سبک زندگی است آموزشهای لازم را به نوجوانان و جوانان ارائه دهند.
وی به این نکته نیز اشاره کرد که 85 درصد گوشیهای موبایل در دستان افرادی است که ضرورت شغلی ندارد و فقط 15 درصد استفاده کنندگان موبایل بدیل ضرورت شغلی از این وسیله استفاده می کنند.