در این جلسه نحوه ی ویرایش عنوان نمودارها در excelرا به شما آموزش می دهیم.


اگر مایل باشید برای نمودار خود یک عنوان مناسب انتخاب کنید می توانید از روش زیر کمک بگیرید.کافیست از منوی layout و از قسمت labels گزینه chart title را انتخاب کنید با این کار سه گزینه در اختیار شما قرار می گیرد.


1 none: عنوان نمودار را حذف می کند.2 centered overlaged title: عنوان را از بالا هم تراز نمودار می کند تا در فضا صرفه جویی شود.


3 above title: عنوان را بالاتر از نمودار قرار می دهد تا روی هم قرار نگیرند.


اگر روی عنوان نمودار یک یا دو بار کلیک کنید در حالت ویرایش قرار می گیرد و شما میتوانید عنوان دلخواه را وارد کنید.