سازمان وظيفه عمومي ناجا نحوه بهره‌مندي از کسرخدمت‌هاي جبهه و جانبازي والدين را که مربوط به سال‌هاي 88 و 89 است، اعلام کرد.

به گزارش فارس طبق ابلاغيه جديد ستاد كل نيروهاي مسلح، مشمولان داراي گواهي كسرخدمت به تاريخ 88 و 89 چنانچه كسرخدمت خود را تا تاريخ 24/8/90 از طريق دفاتر خدمات الكترونيك انتظامي (پليس+10) ثبت کرده و يا اينكه تاييديه كسرخدمت آنان تا اين تاريخ در سامانه وظيفه عمومي به ثبت رسيده باشد، تنها در صورتيكه تا پايان سال 90 به خدمت وظيفه عمومي اعزام شده باشند، مي‌توانند از گواهي كسرخدمت مربوط به سال‌هاي مذكور استفاده کنند.


گفتني است ، ساير مشمولان متولد 1372 و قبل كه فاقد غيبت بوده و به دلايل موجه ازجمله معافيت تحصيلي و... از سال 91 به بعد به خدمت اعزام شده‌اند، مي‌بايست گواهي كسرخدمت برابر مقررات سال 90 را اخذ نمايند.