سازنده عنوان “شیطان درون” (The Evil Within) یعنی استدیو تنگو گیمز یک تصویر هنری جدید از عنوان ترسناک در دست ساخت خود منتشر کرد، بر اساس این تصویر میتوان فهمید یکی از شخصیت های اصلی بازی مونث خواهد بود. متن دقیق تویتر سازنده به شرح زیر است:
” تصویر هنری جدید، اون عقب ماشین نشسته و داره فکر میکنه ! “