"۱۰ زنی" که در قرآن کریم به انحاء مختلف درباره آنها سخن به میان آمده است.


در ادامه بیان برخی از معماها و سوالات قرآنی برای علاقه‌مندان این کتاب الهی در این بخش ۱۰ پاسخ و پرسش قرآنی درباره "زنان و بانوانی" که در قرآن کریم از آنها سخن گفته شده است را مورد اشاره قرار می‌دهیم:

سوالات:

۱- دختری که در محراب، برای او از جانب خدا، غذایی آورده شده که بود؟

۲- به مادر کدام انبیاء وحی نازل شد؟

۳- دو زن نمونه از نگاه قرآن؟

۴- دو زن که در قرآن به زشتی از آنها نام برده شده، کدامند؟

۵- کدام سوره نام یک زن است و کدام سوره به معنای «زنان» است؟

۶- کدام سوره، درباره یک زن نمونه است و آن زن کیست؟

۷- کدام سوره قرآن است که سفارش شده زن‌ها آن را بیشتر بخوانند؟

۸- کدام زن است که هیزم‌کش آتش جهنم است و در قرآن به او اشاره شده است؟

۹- در قرآن به دختر یکی از پیامبران اشاره شده که با عفت و حیا گام برمی‌داشت؟

۱۰- زنی که بدون پدرومادر به دنیا آمد، که بود؟

پاسخ‌ها:

۱- دختری که از جانب خدا برای او غذا آورده شد، حضرت «مریم» بود.

۲- به «مادر حضرت موسی» وحی شده است.

۳- دو زن نمونه در قرآن: « آسیه » زن فرعون و «مریم» مادر حضرت عیسی(ع) هستند.

۴- دو زن بد در قرآن: «زن نوح» و «زن لوط» هستند.

۵- سوره‌ای که به نام یک زن است، سوره «مریم» است و «نساء» سوره است که به معنای «زنان» است.

۶- سوره‌ای که درباره یک زن نمونه است، «کوثر» است.

۷- سوره‌ای که سفارش شده زن‌ها آن را بیشتر بخوانند، سوره «نور»است.

۸- «زن ابولهب» هیزم کش آتش جهنم است.

۹- در قرآن از دختر حضرت شعیب(ع) به عفت و راه رفتن با حیا یاد شده است.

۱۰ - زنی که بدون پدر ومادر به دنیا آمد «حوا» زن حضرت آدم(ع) است.