هنرمندی به نام فیلیپ هندفورد، مجسمه‌هایی منحصر به فردی خلق کرده است، او در یک مطقه جنگی، جایی که درخت‌هایی به صورت غیرقانونی قطع شده بودند، با استفاده از درخت‌های قطع شده و فلز و سنگ، مجسمه‌هایی به نام پیوند دوباره ۱ و ۲ ساخته است و این درخت‌ها را از روی زمین بلند کرده و یک حالت پویا به آنها داده است.تنه درخت‌ها قبلا قطعه قطعه شده بود، اما به یاری قالب‌ها و پایه‌هایی که هندفورد درست کرده بود، دوباره در کنار هم قرار گرفته‌اند، گویی که بعد از مدتی قطعات درخت دوباره به هم می‌پیوندند و می‌خواهند درخت را از روی زمین بلند کنند.این مجسمه‌ها در منطقه‌ای در شمال انگلیس ساخته شده‌اند، در عین حال سابقه تاریخی این منطقه هم حائز اهمیت بوده است، در سال ۱۶۱۲ در اینجا یکی از مشهورترین دادگاهی‌های انگلیس برگزار شد که طی آن شماری از جادوگرها محکوم به مرگ شدند.