PES 2014 جدید ممکن است نسل بعدی به نظر نرسد اما با فاکس انجین حقه های خود را برای انجام دادن در چنته دارد، امروز ۶ اسکرین شات از این بازی منتشر شد که سعی دارد قدرت فاکس انجین را نمایش دهد و تمی ایتالیایی دارد.