سازنده ی «میدان نبرد۴» (دایس) دو اسکرین شات جدید از بازی تیر اندازی جدیدش منتشر کرده است که آسمان خراش هایی را در حال ریزش و مردی که در میان شعله ها به پایین نگاه می کند را نشان می دهد.
عکس ها روی پیج فیسبوک بتلفیلد ۴ توسط گیم استاپ منتشر شده است.در همین حال «دایس» جزییاتی را در رابطه با بخش های ” levolution” و “commander” بازی منتشر کرده است.