عنوان «افسانه سحرگاه» (Legends of Dawn) از قسمت «چراغ سبز» شبکه «استیم» در حال حاضر برای رایانه های شخصی در دسترس است. این بازی دنیای باز نقش افرینی فانتزی تا ۵ جولای در استیم ۲۰ درصد تخفیف خواهد داشت اما شما از اینجا می توانید به صورت مستقیم بازی را از سازندگان بازی خریداری کنید. بازی همانند سایر بازی های نقش افرینی سیستم جادو, ساخت اسلحه, داستانی فوری و ماموریت های جانبی خواهد بود.

تصاویر بازی را پایین مشاهده می کنید: