وضعیت خدمت فارغ التحصیلان پزشکی اعلام شدمدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت بهداشت، از خدمت 24 ماهه فارغ التحصیلان پزشک و پیراپزشک پس از فراغت از تحصیل خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسین مبارکی گفت: به استناد ماده یک قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان تمامی افراد ایرانی که از مراکز آموزش عالی گروه پزشکی در داخل یا خارج از کشور فارغ التحصیل می شوند و خدمت آنان از سوی وزارت بهداشت مورد نیاز اعلام می شود مکلفند حداکثر مدت 24 ماه اول پس از فراغت از تحصیل در داخل کشور و در مناطق مورد نیاز وزارت بهداشت خدمت کنند.

وی یادآور شد: باستناد ماده 3 این قانون، مدت خدمت دوره ضرورت و دوره احتیاط مشمولان این قانون که در حرفه پزشکی انجام شود از کل خدمت مقرر در این قانون کسر می شود.
مبارکی افزود: با توجه به افزایش طول خدمت نظام وظیفه از سال 91 و بر طبق مصوبات کمیسیون موضوع مواد 2 و 3 آئین نامه اجرائی قانون خدمت پزشکان وپیراپزشکان مقرر شد کلیه افرادی که از ابتدای سال 91 به خدمت نظام وظیفه اعزام شده و با مقطع لیسانس و بالاتر (در رشته های گروه علوم پزشکی) خدمت نظام را حداقل به مدت 21 ماه به اتمام می رسانند و کارت پایان خدمت دریافت می کنند از انجام مانده خدمات موضوع قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان معاف هستند.
مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت بهداشت در ادامه افزود: افرادی که خدمت نظام وظیفه را در مناطق جنگی و امنیتی درگیر (به مدت 18 ماه)، مناطق جنگی (امنیتی غیر درگیر، عملیاتی و مناطق محروم و بد آب و هوا (به مدت 19 ماه) انجام داده و کارت پایان خدمت دریافت کرده باشند نیز از انجام مانده خدمات موضوع قانون مذکور معاف هستند.
مبارکی خاطر نشان کرد: افرادی که فاقد شرایط فوق الذکر باشند موظفند مانده خدمات قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان را تا سقف 24 ماه در مناطق مورد نیاز وزارت بهداشت انجام دهند تا موفق به اخذ گواهی معافیت از خدمات این قانون شوند.
وی در ادامه افزود: فرزندان جانبازان 50 درصد و بالاتر، از انجام خدمات موضوع قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان معاف هستند