شرکت دیپ سیلور دوباره تعدادی اسکرین شات از عنوان Killer is Dead منتشر کرده است که می توانید در این پست مشاهده کنید، عنوان استدیو Grasshopper Manufacture ماه بعد بر روی کنسول های PS3 و Xbox 360 عرضه خواهد شد و تصاویر اینبار دنیایی وارونه، سرزمینی پازل مانند و مکانی که کاملا با شیرینی ساخته شده است را نشان می دهد. اگر شما با کار های سودا۵۱ آشنایی داشته باشید خودتان می دانید که این چیز ها کاملا معمولی است.