دقایقی پیش استدیو بایوور اولین تصویر In-Game از عنوان پیش روی خود یعنی Dragon Age: Inquisition منتشر کرد. بدون هیچ توضیح اضافه ای می رویم سراغ تصویر:
این عنوان در سال ۲۰۱۴ برای پلتفرم های PC, PS3, PS4, Xbox 360 و Xbox One منتشر خواهد شد.