شرکت The Natural Saphire Company اقدام به ساخت قابی برای آیفون ۵ کرده که ساختار آن از طلای سفید ۱۸ عیار ساخته شده است. روی این طلای سفید به وسیله ۲۳۸۰ قطعه یاقوت آبی رنگ پوشیده شده که جمعاً ۱۷۰ قیراط (نزدیک ۳۴ گرم) وزن دارد.

قسمت جالب این قاب، لوگوی اپل است که توسط ۳۸ قطعه یاقوت قرمز رنگ و یک قطعه یاقوت سبز رنگ پوشیده شده است.

خوب! اگر آنقدر پول زیاد دارید که دلتان می آید برای قاب تلفنتان ۱۰۰ هزار دلار بپردازید، زودتر دست بکار شوید.