امروز استدیو سازنده عنوان “Shadow Warrior” تعدادی اسکرین شات از این بازی منتشر کرد که نشان از خون و خونریزی های بیش از حد می دهد. عنوان سایه جنگجو یک ریبوت از بازی ای با همین نام است که نسخه قدیمی را می توانید اکنون به صورت رایگان از استیم خریداری کنید.