اخیراً در تبلیغات تلویزیون شاهد هستیم که از کرم و صابونی به نام حلزون نام برده می‌شود. با توجه به اینکه حلزون حرام می‌باشد و جدا از حرام بودن، کشتن یک حیوان ضعیف به مقدار زیاد برای ساخت کرم و صابون مطالبات حقوق حیوانات را می‌طلبد حال حکم نهایی در مورد استعمال این کرم و صابون (کرم و صابون حلزون) چیست؟
پاسخ اجمالی:
1. حلزون حرام است و خوردن آن جایز نیست. ولی نجس نیست و استفاده غیرخوراکی از آن اشکالی ندارد.


2. کشتن حیوانات بدون دلیل عقلایی جایز نیست، ولی برای درمان یا استفاده‌های پزشکی می‌توان به این کار اقدام کرد، همان گونه که در حیوانات مانند گوسفند یا گاو این کار برای تغذیه صورت می‌گیرد. البته در مورد حلزون، می­توان این ترشحات را بدون کشتن حیوان نیز به دست آورد.
3. چنانچه جرم آن روی بدن باشد (به لحاظ اجزای حیوان حرام گوشت) برای نماز اشکال دارد، مگر اینکه جذب بدن گردد.

پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:
حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):
فی‌نفسه اشکال ندارد.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
گفته می‌شود که این کرم و صابون از ترشحات آن حیوان می‌باشد نه از کشتار آن و در هر حال نجس نیست ولی اگر جرم آن روی بدن باشد برای نماز اشکال دارد مگر اینکه جذب بدن گردد.
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):
استفاده از آن فی‌نفسه مانعی ندارد ولی از استعمال آن در نماز باید اجتناب کرد.
حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته):
1. حلزون حرام است و خوردن آن جایز نیست. ولی نجس نیست و استفاده غیرخوراکی از آن اشکالی ندارد.
2. کشتن حیوانات بدون دلیل عقلایی جایز نیست، ولی برای درمان یا استفاده‌های پزشکی می‌توان به این کار اقدام کرد، همان گونه که در حیوانات مانند گوسفند یا گاو این کار برای تغذیه صورت می‌گیرد.