اینجا هوت لاگون Hutt Lagoon است که در کالباری استرالیا به عنوان بزرگترین مزرعه جلبکی جهان در دریاچه نمک واقع شده است.

میکرو اورگانیسم موجود در دریاچه نمک در تولید بتا کاروتن در رنگهای متنوع نقش موثری دارد.

این دریاچه در غرب استرالیا و در دهانه رود Hutt واقع شده است و زیبایی های بی نظیری دارد که در تصاویر مشاهده می کنید.