در برخی از نمایش ها یا فیلم های سینمایی، گاهی بازیگران مرد لباس زنانه پوشیده و به شکل یک زن ظاهر می شوند. هم چنین پوشیدن لباس زنانه توسط مردان و پوشیدن لباس مردانه توسط زنان معمول شده است.
پاسخ سه تن از مراجع تقلید به استفتایی درباره پوشیدن لباس زنانه توسط مردان و بالعکس و هم چنین نظر مقام معظم رهبری درباره پوشیدن لباس زنانه توسط مردان و برعکس براى بازیگران تئاتر و سینما را بخوانید.

آیت الله خامنه ای

۱-پوشیدن لباس زنانه توسط مردان و برعکس، براى بازى در تئاتر و سینما چه حکمى دارد؟ تقلید صداى مردان توسط زنان و برعکس چه حکمى دارد؟

۲- آیا پوشیدن چیزى که مخصوص زنان است توسط مردان و برعکس، در خانه بدون قصد تشبّه به جنس مخالف، جایز است؟


۱-پوشیدن لباس جنس مخالف و تقلید صداى او هنگام بازیگرى و بیان خصوصیات یک شخص حقیقى، اگر سبب فساد نگردد، بعید نیست که جایز باشد.

۲- تا زمانى که آن را به عنوان لباس براى خود انتخاب نکرده باشند، اشکال ندارد.آیت الله مکارم شیرازی

پوشیدن لباس مردان توسط زنان و بالعکس [لباس]منظور از این که فرموده اند پوشیدن لباس مخصوص مرد براى زن و بالعکس اشکال دارد چه نوع لباسى است لطفا توضیح فرمایید؟

منظور لباسى است که در عرف عام مى گویند لباس زنانه است (ولى تا وقتی فسادى بر آن مترتب نشود حرام نیست).

آیت الله سیستانی

پوشیدن لباس‌هاى زنانه توسط مرد چه حمکى دارد؟
اگر به گونه ای نباشد که به هیئت زنانه درآید اشکال ندارد.