چهار مربي قايقراني ايران به هند مي‌روند

چهار مربي ايراني براي آموزش مربيان و ورزشکاران قايقران هندوستان عازم اين کشور خواهند شد.

مسابقات کانوپولوي قهرماني آسيا از هجدهم تا بيست و دوم اکتبر در دهلي نو برگزار مي‌شود و ايران نيز به عنوان مدافع عنوان قهرماني بايد در صورت اجازه فدراسيون جهاني در اين رقابت ها شرکت کند.

به گزارش ايسنا،احمد دنيامالي، رييس توسعه کانوي آسيا براي بالا بردن سطح فني هندوستان در اين رشته سعي دارد تا از دانش مربيان ايراني استفاده کند که بر همين اساس چهار مربي را به مدت سه هفته‌ براي آموزش ورزشکاران و مربيان هند و چگونگي برگزاري اين رقابت‌ها به اين کشور اعزام خواهد کرد.

علي آبشزاده، امير رفيع نيا، مهرداد راشدي و مهران قزلباش چهار مربي ايراني هستند که اواخر ارديهبشت به هندوستان اعزام مي‌شوند.