منشا اصلی مزاحمت های تلفنی، اپراتورهای تلفن همراهی هستند که سیمکارت های خود را بدون ثبت هویت وارد بازار می کنند.

ه نقل از موبنا ، حسین گروسی ، عضو کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به معضل مزاحمت های تلفنی که این روزها میزان آن افزایش یافته است ، اظهار داشت: واگذاری سیمکارت های احراز نشده در شبکه مخابراتی از سوی اپراتور ایرانی-خارجی ام.تی. ان ایرانسل به افزایش این معضل اجتماعی دامن زده است.


وی افزود: در صورتیکه این سیمکارت ها به صورت ثبت شده در شبکه به مشترکان واگذار شود، افراد به راحتی نمی توانند با سیمکارت های خود برای دیگران مزاحمت ایجاد کنند.


وی با بیان اینکه لازم است در این راستا با اپراتور ایرانی- خارجی ام.تی.ان ایرانسل برخورد شود ، تصریح کرد: علاوه بر کمیسیون صنایع، کمیسیون های فرهنگی، اجتماعی،امنیت مجلس باید بررسی این معضل اجتماعی را در دستور کار خود قرار دهند.


این در حالیست که توزیع سیمکارت های احراز هویت نشده از سوی اپراتور چند ملیتی ایرانسل در برخی سوپر مارکت ها، کیوسکهای روزنامه فروشی و دستفروشان ادامه دارد و این اپراتور بدون تقاضای مدارک شناسایی و یا احراز سن قانونی متقاضیان اقدام به واگذاری سیمکارت می کند.


این اقدام در حالی از سوی اپراتور دوم انجام می شود که هیچگاه ازسوی مسئولان دولتی و یا قضایی کشور برخورد جددی با این تخلفات صورت نگرفته است.