این ساعت طوری طراحی شده که کارکرد آن مانند ساعت های قدیمی است.هر عددی که بالا باشد نشان دهنده آن ساعت در شبانه روز است.این ساعت ساخته شده از یک چرخ دوچرخه واقعی است.

این ساعت دیواری طوری طراحی شده که می توانید از آن به عنوان یادداشت هم استفاده کنید

ساعت دیواری ساخته شده از یک صفحه گرامافون قدیمی


ساعت دیواری ساخته شده از یک دلار واقعی

این ساعت دیواری طوری طراحی شده که در روز رنگ آن مشکی و در شب رنگ آن سفید است.
شما می توانید هر روز طرح و شکل این ساعت دیواری را به دلخواه خودتان تغییر دهید

شما از این ساعت به عنوان قلک هم می توانید استفاده کرده و پول خود را پس انداز کنید